BIT-Solution
Business intelligence total solution

Sesiuni gratuite de coaching adresate managementului firmei dumneavoastra

BITS sprijina si recomanda cursurile oferite in cadrul Proiectului integrat pentru sporirea calitatii resurselor umane implicate in activitatea de management - Cod MySMIS 116957.


Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului general al Strategiei Guvernamentale pentru Dezvoltarea Sectorului IMM si Imbunatatirea Mediului de Afaceri (Orizont 2020): "crearea unui mediu favorabil afacerilor, dezvoltarii IMM-urilor si sprijinirea cresterii competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan local".


Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung in Regiunea de Dezvoltare Nord Est, prin contributia pe care o are la incurajarea aplicarii unui management performant care sa valorifice cat mai eficient resursele umane si materiale ale unei intreprinderi, prin imbunatatirea calitatii fortei de munca, corelarea formarii profesionale cu cerintele pietei de munca, prin furnizarea de instrumente specifice, durabile si eficiente, necesare pentru reorganizarea sistemului economic romanesc si in special din zona defavorizata NE.


Astfel, sunteti invitat sa participati la o sesiune de coach-ing gratuita in diferite ramuri ale managementului dupa cum urmeaza:

 • Analiza diagnostic a intreprinderii, elaborarea de alternative strategice si adoptarea unor strategii adecvate;
 • Managementul comunicarii;
 • Managementul tehnologiilor informationale si cele de comunicare;
 • Managementul resurselor umane;
 • Managementul SSM + PSI+mediu;
 • Control intern;
 • Management financiar;
 • Elaborarea strategiei de marketing;
 • Planificare strategica;
In cadrul sesiunilor de coach-ing, expertii proiectului impreuna cu echipa de management din firma dvs vor identifica si analiza unele aspecte privitoare la prognoza evolutiei firmei, stabilirea obiectivelor si strategiilor si elaborarea planurilor de dezvoltare viitoare.

Totodata, va invitam sa analizati oferta noastra de cursuri, workshop-uri si seminarii pe care le organizam gratuit in cadrul proiectului:
 1. Curs ANC - Antreprenor
 2. Curs ANC - Manager
 3. Curs ANC Manager resurse umane
 4. Curs ANC Inspector resurse umane
 5. Curs ANC SSM, PSI, Responsabil Gestiunea Deseurilor
 6. Curs PMP/CAPM
 7. Curs SCRUM
 8. Curs MINI MBA
 9. Curs Manager Inovare-On Line
 10. Curs Managementul Schimbarii-On Line
 11. Curs Managementul Riscului-On Line
 12. Curs Brand Manager-On Line
 13. Curs Manager Sisteme De Management De Mediu-On line
 14. Curs Control Managerial Intern-On Line
 15. Workshop „Comunicare si negociere”
 16. Workshop „Finante pentru nonfinantisti”
 17. Workshop „Management de produs”
 18. Seminar „Tehnologia informatiei in mediul de afaceri”
 19. Workshop „Psihologie organizationala, gestiunea conflictelor si dezvoltare personala”
 20. Workshop „Responsab soc a intrepr + management de proiect”
 21. Workshop „Lectie de negociere - folosind tehnici NLP”
 22. Workshop „ Resurse umane - ’Omul cea mai importanta resursa”
 23. Workshop „Tehnici de accesare fonduri”
Daca doriti sa va specializati angajatii cu rol de conducere, puteti sa ii inscrieti la cursurile ofertate. Daca informatiile prezinta interes pentru dumneavoastra, va invitam sa va inscrieti in activitatile proiectului nostru, organizat in perioada iulie 2018 –iunie 2019.

Persoana de contact: Gabriela Fotache
 • telefon: 0721 512 174
 • email: office@bit-solution.ro

In acest sens va rugam sa descarcati si sa completati formularele de mai jos si sa atasati o copie dupa certificatul emis de ORC si Statutul firmei. Va rugam sa verificati lista codurilor CAEN eligibile conform Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2014-2020 click aici.
 • Declaratie privind evitarea dublei finantari - click aici.
 • Declaratie de disponibilitate - click aici.
 • Chestionar initial de identificare a nevoilor - click aici.
 • Scrisoare de motivatie privind implicarea in proiect - click aici.
 • Declaratie de aprobare pentru colectarea si procesarea datelor cu caracter personal - click aici.
 • Formular de inregistrare individuala a participantilor - click aici.
 • Solicitare privind inregistrarea entitatilor sprijinite la operatiunile de finantare prin POCU 214-2020 - click aici.

In vederea completarii dosarului mai sunt necesare o copii conform cu originalul dupa umatoarele acte de identitate:

 • Carte de identitate
 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie - dupa caz
 • Ultima diploma de studii
 • Declaratie suport care atesta incadrarea intr-o categorie de grup tinta eligibl:
  • Pentru anagajati - Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare din care vor reiesi cel putin urmatoarele aspecte:
   • persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial);
   • locul de munca ocupat este in regiunile de dezvoltare in care se implementeaza activitatile proiectului – Regiunea NE;
   • persoana ocupa o pozitie de management sau o pozitie in departamentul de resurse umane, dupa caz, precizandu-se postul ocupat, conform organigramei/schemei de personal a intreprinderii respective;
   • persoana, prin atributiile pe care le are conform fisei de post, este implicata in asigurarea managementului strategic al intreprinderii respective (dupa caz);
   • persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru Competitivitate 2015-2020);
   • Certificatul de inregistrare al intreprinderii(CUI-ul)/ Certificatul constatator al intreprinderii angajatoare (in original sau copie certificata „conform cu originalul”), emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data intrarii angajatului acestei intreprinderi in grupul tinta al proiectului, in care sa se regaseasca ca fiind autorizat cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare desfasurata intr-un sector economic cu potential competitiv si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (codul CAEN al activitatii autorizate principale sau secundare eligibila pentru acest apel de proiecte, trebuie sa se regaseasca in lista aferenta codurilor CAEN eligibile, prezentata in Anexa 2 la Metodologia de Selectie a Grupului Tinta)
  • Pentru antreprenori - Certificatul de inregistrare al intreprinderii (CUI-ul)/ Certificatul constatator al intreprinderii (in original sau copie certificata „conform cu originalul”), emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data intrarii antreprenorului in grupul tinta al proiectului, in care sa se regaseasca ca fiind autorizat cel putin un cod CAEN al unei activitati principale sau secundare desfasurata intr-un sector economic cu potential competitiv si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI (codul CAEN al activitatii autorizate principale sau secundare eligibila pentru acest apel de proiecte, trebuie sa se regaseasca in lista aferenta codurilor CAEN eligibile, prezentata in Anexa 2 la Metodologia de Selectie a Grupului Tinta).
Va multumim si va asteptam.